January 17 – 2023

Time: 10.15-12
Place: Online – Zoom
In Swedish

Chair: Martin Grander, Associate Senior Lecturer, Malmö University

Inte för alla: socialtjänstens insatser för människor i hemlöshet

Matti Wirehag, PhD. Lecturer in Social Work, Division of Social Work and Social Pedagogy, University West

Abstract
Med nuvarande riktlinjer är det främst människor med missbruk, psykisk ohälsa och skulder som kan få hjälp att skaffa bostad via socialtjänsten. Papperslösa och andra grupper hamnar utanför socialtjänstens insatser utan att det finns någon annan del av välfärdssystemet som möter upp. En ny nationell strategi för arbetet med hemlösa är på gång, men vilka förbättringar krävs? 

Matti Wirehag, doktor i socialt arbete, har i sin avhandling “Hantering av hemlöshet” studerat vilka som får hjälp, hur hjälpen ser ut och vilka aktörer som är involverade i insatserna runt om i Sverige.

Discussant: Tove Samzelius, Senior Lecturer, Department of Social Work at Malmö University

Den nationella hemlöshetsstrategin och länsstyrelsernas uppdrag

Sandra Lundberg, Strategist on integration and coordinator of the homelessness assignment in Skåne, Skåne County Administrative Board

Abstract
Sandra presenterar i korta drag den nationella hemlöshetsstrategin för 2022-2026 och de uppdrag som finns kopplade till den. Fokus ligger på länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommunernas hemlöshets- och vräkningsförebyggande arbete och presentationen kommer ge en bild av hur Länsstyrelsen Skåne tagit sig an uppdraget och vilka aktiviteter som planeras inledningsvis. Sandra kommer också öppna upp för möjligheten att ge input till Länsstyrelsen Skånes fortsatta arbete inom ramen för uppdraget.