Previous seminars

A digital seminar series is held within Housing and Welfare Research Network. On this page, information about previous seminars is available. Please click the link below to visit the page about our upcoming seminars.

Spring 2021

April 7, 2021
In Swedish

Eva Andersson, Ida Borg & Bo Malmberg, Stockholm University
Rumslig integration och åtskillnad: Utsatta grupper i 2000-talets Sverige – Presentation av ett forskningsprojekt

Morten Frisch & Martina Sjöland Kozlovic, Malmö University
Etableringshinder, diskriminering och missgynnande: En litteraturöversikt över samband mellan etablering på hyresbostadsmarknaden och arbetsmarknaden

Chair: Martin Grander, Malmö University

March 2, 2021
In English

Yuri Kazepov, University of Vienna
Local social innovation against homelessness – Experiences of Housing First in Stockholm and Bologna in a multi-scalar perspective

Lars Benjaminsen, The Danish Center for Social Science Research (VIVE) 
Danish experiences of implementing and mainstreaming Housing First in municipal welfare systems

Discussant: Marcus Knutagård, Lund University
Chair: Erica Righard, Malmö University

January 27, 2021
In English

Guy Baeten, Carina Listerborn & Emil Pull, Malmö University
Housing Displacement: Conceptual and Methodological Issues – Presentation of a book

Tove Samzelius, Malmö University
A Vicious Circle of Silent Exclusion: Family homelessness and poverty in Sweden from a single mother perspective

Chair: Martin Grander, Malmö University

Fall 2020

December 1, 2020
In Swedish

Ida Sandström, Lund University
Det publika rummet – Kan vi gestalta för gemenskap bortom likhet?

Karin Grundström, Malmö University
Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv

Chair: Tapio Salonen, Malmö University

October 27, 2020
In Swedish

Bo Bengtsson, Uppsala University
Martin Grander, Malmö University
Äga eller hyra i en generell bostadsregim – Om neutralitet mellan upplåtelseformer

Tim Holappa, Stockholm University
Reflektioner om socialtjänstens arbete med sociala bostadskontrakt ur ett juridiskt perspektiv

Chair: Tapio Salonen, Malmö University

September 24, 2020
In Swedish

Erica Righard, Malmö universitet
Accommodation provision for refugees in Northern and Southern Europe and the role of the local

Martin Grander, Malmö universitet
Allmännyttan och jämlikheten – Svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Chair: Tapio Salonen, Malmö University