Previous seminars

A digital seminar series is held within Housing and Welfare Research Network. On this page, information about previous seminars is available. Please click the link below to visit the page about our upcoming seminars.

Spring 2024

23 April 2024
På svenska


Kim Roelofs, Malmö University
Concealed Stigmatization: Resident Experiences and Practices in Area-Based Development in Gårdsten
Commentator: Kristian Nagel Delica, Roskilde University.

Chair: Martin Grander, Malmö Universitet

19 March 2024
På svenska

Davor Vuleta, Ph.D. Sociology of Law, analyst at the Swedish enforcement agency
Kristian Gustafsson, associate senior lecturer, Faculty of Law, Lund University
Barn som förlorar sitt hem – rättsliga och praktiska aspekter av Kronofogdemyndighetens arbete.

Chair: Tove Samzelius, Malmö University

26 January 2024
In English

 Karin GrundströmMartin Grander (Malmö University) and Irene Molina (Uppsala University)
Sharing Housing in Times of Housing Inequality

Chair: Martin Grander, Malmö University

Discussants:  Sue Heath (University of Manchester), Christine Lelevrier (Université Paris Est), Thomas Maloutas (Harokopion University of Athens) and Richard Ronald (University of Amsterdam)

Fall 2023

December 12
In Swedish

Mikaela Herbert, Malmö University
Spår av en marknad: Syriska flyktingars erfarenheter av marknaden för olovlig bostadsuthyrning
Discussant: Kristoffer Jutvik, Linköping University

Kristina Grange, Chalmers
Hur 1000 temporära boendenför nyanlända i Göteborg blev 57: En dekolonial omläsning 
Discussant: Adrián Groglopo, University of Gothenburg

Chair: Martin Grander, Malmö University

November 14
In Swedish

Pernilla Hagbert, KTH
Intersektionella perspektiv på boende som en arena för omställning

Discussant: Carina Listerborn, Malmö University

Chair: Martin Grander, Malmö University

October 10
In Swedish

Ida Kjellberg, University of Gothenburg
Om temporatliteter och roller runt mötesborden – En etnografisk studie om bostadsförsörjningsansvaret i planeringspraktiken

Discussants:
Kristina Grange, Chalmers
Ulrika Lundquist, City of Gothenburg

Chair: Martin Grander, Malmö University

September 12
In English

Ina M Christiansen, Oslo Metropolitan University
Changing housing policies: Housing foundations, planners and the politics of need interpretations
Discussant: Henrik Gutzon Larsen, Lund University

Matthew Howells, Aalborg University
Aalborg East and the changing role(s) of Danish housing associations: Urban (re)development and the pursuit of “social mix”
Discussant: Tina Gudrun Jensen, Malmö University

Chair: Martin Grander, Malmö University

Spring 2023

May 30
In English

Mel Nowicki, Oxford Brookes University
Finding home in the unhomely: home-making and materiality in temporary accommodation
Discussant: Matti Wirehag, University West

Katharina Winkler, University of Bern
The Right to housing of precariously living families in Berlin
Discussant: Elisabet Näsman, Uppsala University

Chair: Tove Samzelius, Malmö University

April 25
In Swedish

Patrik Emblad, University of Gothenburg
Lagen om bostadsojämlikhet
Discussant: Timothy Blackwell, Uppsala University

Chiara Valli, Malmö University
Hugo Lidmark, Malmö University
Finansialisering av vardagslivet i Sverige. Intersektionella perspektiv på otrygghet i boendet och arbetslivet
Discussant: Stig Westerdahl, Malmö University

Chair: Martin Grander, Malmö University

March 7, 2023
In Swedish

Emma Holmqvist, Uppsala University (IBF)
Kristoffer Jutvik, Linköping University
Gustav Lidén, Mid Sweden University
Kommunens användning av bosättningslagen – från generös till restriktiv lokal bostadspolitik för nyanlända

Eva Wikström, Umeå University
Likvärdighet eller jämlikhet? Lokala narrativ om hållbar planering och bostadsförsörjning för nyanlända 

Chair: Tapio Salonen, Malmö University

January 17, 2023
In Swedish

Matti Wirehag, University West
Inte för alla: socialtjänstens insatser för människor i hemlöshet
Discussant: Tove Samzelius, Malmö University

Sandra Lundberg, Skåne County Administrative Board
Den nationella hemlöshetsstrategin och länsstyrelsernas uppdrag

Chair: Martin Grander, Malmö University

Fall 2022

December 6, 2022
In English

Laura James, University of Adelaide
Housing inequality: an outcome, an experience, a construct and a product

Chair: Martin Grander, Malmö University

September 13, 2022
In Swedish

Jardar Sørvoll, OsloMet – Storbyuniversitetet
Hundra år med bostadskooperation i Sverige (1923-2023): Från folkrörelse till ”big business”?
Discussant: Hannes Rolf, Uppsala University (IBF)

Sissela Odhnoff, Marie Cederschiöld University
Kampen om hyran: Hyresgästföreningens försvar av den svenska hyresmodellen i en ny tid
Discussant: Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta

Chair: Tapio Salonen, Malmö University

Spring 2022

April 6, 2022
In Swedish

Helena Bohman, Malmö University &
Mikael Mangold, RISE
Skillnader mellan allmännyttigt och privat fastighetsägande i flerbostadshusbeståndet – utfall i registerdata, framtida regelverk
Discussant: Martin Grander, Malmö University

Jennie Gustafsson, Stockholm University
Hyresrättens plats: hyresmarknad och kommunal styrning i Malmö
Discussant: Peter Palm, Malmö University

Chair: Tapio Salonen, Malmö University

March 1, 2022
In Swedish

Sofi Jansson-Keshavarz, Linköping University &
Vanna Nordling, Malmö University
Väntan på bostad: kommunala mobilitetskontrollerande praktiker
Discussant: Henrik Emilsson, Malmö University

Ebba Högström, Blekinge Institute of Technology (BTH) &
Lina Berglund-Snodgrass, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
Lokalisering av bostäder för särskild service i spänning mellan kommunal bostadsförsörjning och policyn “att leva som andra”
Discussant: Tapio Salonen, Malmö University

Chair: Erica Righard, Malmö University

January 25, 2022
In English

Ragnar Bengtsson, The Swedish Union of Tenants
Carrot and stick. (Why) Is Finland the housing mecca of the north?

Henrik Gutzon Larsen, Lund University
Danish housing – lineages of decommodification and commodification

Chair: Martin Grander, Malmö University

Fall 2021

December 7, 2021
In English

Martin Grander & Matilda Sandberg, Malmö University
Social mix in Swedish municipalities – why, how and where?
Discussant: Emma Holmqvist, Uppsala University (IBF)

Robin Biddulph, University of Gothenburg
What can we expect from tenure conversions in stigmatized areas? Insights from a tenure-mixed part of Tynnnered, Göteborg
Discussant: Andreas Alm Fjellborg, Uppsala University (IBF)

Chair: Martin Grander, Malmö University

October 27, 2021
In Swedish

Anton Bjuggren Andersson, Stockholm University
Har ungdomar med bättre kontaktnät lättare att flytta hemifrån?
Discussant: Karina Villacura, Malmö University

Susanne Iwarsson, Lund University
Boende och hälsa under åldrandeprocessen
Discussant: Jardar Sørvoll, OsloMet – Storbyuniversitetet

Chair: Tapio Salonen, Malmö University

September 21, 2021
In Swedish

Hanna Zetterlund, Uppsala University
Historien bakom de markägande kommunerna i Sverige 
Discussant: Lina Olsson, Malmö University

Stig Westerdahl, Malmö University
Det självspelande pianot – kalkyler och kapital i svensk bostadspolitik
Discussant: Kristina Grange, Chalmers

Chair: Martin Grander, Malmö University

Spring 2021

April 7, 2021
In Swedish

Eva Andersson, Ida Borg & Bo Malmberg, Stockholm University
Rumslig integration och åtskillnad: Utsatta grupper i 2000-talets Sverige – Presentation av ett forskningsprojekt

Morten Frisch & Martina Sjöland Kozlovic, Malmö University
Etableringshinder, diskriminering och missgynnande: En litteraturöversikt över samband mellan etablering på hyresbostadsmarknaden och arbetsmarknaden

Chair: Martin Grander, Malmö University

March 2, 2021
In English

Yuri Kazepov, University of Vienna
Local social innovation against homelessness – Experiences of Housing First in Stockholm and Bologna in a multi-scalar perspective

Lars Benjaminsen, The Danish Center for Social Science Research (VIVE) 
Danish experiences of implementing and mainstreaming Housing First in municipal welfare systems

Discussant: Marcus Knutagård, Lund University
Chair: Erica Righard, Malmö University

January 27, 2021
In English

Guy Baeten, Carina Listerborn & Emil Pull, Malmö University
Housing Displacement: Conceptual and Methodological Issues – Presentation of a book

Tove Samzelius, Malmö University
A Vicious Circle of Silent Exclusion: Family homelessness and poverty in Sweden from a single mother perspective

Chair: Martin Grander, Malmö University

Fall 2020

December 1, 2020
In Swedish

Ida Sandström, Lund University
Det publika rummet – Kan vi gestalta för gemenskap bortom likhet?

Karin Grundström, Malmö University
Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv

Chair: Tapio Salonen, Malmö University

October 27, 2020
In Swedish

Bo Bengtsson, Uppsala University
Martin Grander, Malmö University
Äga eller hyra i en generell bostadsregim – Om neutralitet mellan upplåtelseformer

Tim Holappa, Stockholm University
Reflektioner om socialtjänstens arbete med sociala bostadskontrakt ur ett juridiskt perspektiv

Chair: Tapio Salonen, Malmö University

September 24, 2020
In Swedish

Erica Righard, Malmö universitet
Accommodation provision for refugees in Northern and Southern Europe and the role of the local

Martin Grander, Malmö universitet
Allmännyttan och jämlikheten – Svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Chair: Tapio Salonen, Malmö University