October 10 – 2023

Time: 10-11
Place: Online – Zoom
In Swedish

Chair: Martin Grander, Associate Senior Lecturer, Malmö University

Presentation

Ida Kjellberg, PhD Student in Social Work, Department of Social Work at the University of Gothenburg

Om temporatliteter och roller runt mötesborden – En etnografisk studie om bostadsförsörjningsansvaret i planeringspraktiken

Göteborgs Stad har uttalade mål om att minska segregation, bekämpa hemlöshet och att bygga bort en bostadsbrist. I arbetet med min avhandling har jag bland annat gjort deltagande observationer i olika bostadsplaneringsprojekt för att förstå på vilket sätt sociala frågor om bostadsplanering får plats runt mötesborden hos de tjänstepersoner som ska omvandla stadsplaneringens visioner till handling. På seminariet vill jag presentera några analytiska trådar jag kunnat dra ur denna empiri: 1) Hur ansvaret att lyfta in sociala frågor i bostadsplaneringen förhandlas mellan olika förvaltningar, där socialtjänstens stadsplanerare har en särskild roll utifrån uppdraget om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen, samt 2) att det finns en tidsdimension i projekten, där politiska tryck på vikten att komma fram i bostadsbyggandet är överordnat problematisering av planerna. I omvandlingen från ord till handling, är det så att vissa problem tilldelas olika temporaliteter, dvs vad uppfattas som möjligt att ta sig an idag och vad lämnas till framtiden att lösa?

Discussants

Kristina Grange, Professor of Urban Planning and Design Theory, Department of Architecture and Civil Engineering at Chalmers

Ulrika Lundquist, Architect SAR/MSA at the City Planning Office, City of Gothenburg