April 25 – 2023

Time: 13:15-15
Place: Online – Zoom
In Swedish

Chair: Martin Grander, Associate Senior Lecturer, Malmö University

Lagen om bostadsojämlikhet

Patrik Emblad, Lecturer in Fiscal law, Department of Law at the University of Gothenburg

Abstract
Tilltagande ekonomisk ojämlikhet är både en verkan av och orsak till ojämlika boendeförhållanden. Den process varigenom ekonomisk ojämlikhet och ojämlika boendeförhållanden förstärker varandra benämns i detta sammanhang bostadsojämlikhet. Frågan som Patrik särskilt studerar är hur de regelstrukturer ser ut som möjliggör, förstärker och/eller motverkar denna process. Samlingen av dessa regler är vad han kallar lagen om bostadsojämlikhet.

Syftet med seminariet är att visa hur rättsvetenskapen kan bidra till forskningen om bostadsojämlikhet och att bygga en interdisciplinär bro som ökar utbytet mellan olika forskningsdiscipliner, men också att diskutera med praktiskt verksamma inom olika sektorer.

Discussant: Timothy Blackwell, Postdoc, IBF Uppsala University

Finansialisering av vardagslivet i Sverige – Intersektionella perspektiv på otrygghet i boendet och arbetslivet

Chiara Valli, PhD, Associate Senior Lecturer, Department of Urban Studies at Malmö University
Hugo Lidmark, Research Assistant, Department of Urban Studies at Malmö University

Abstract
Svenska hushåll har aldrig tidigare varit så belånade som idag. De är bland de mest skuldsatta i Europa och dagens unga hushåll tar större lån och risker än tidigare generationer någonsin gjorde. Detta utsätter den svenska ekonomin för en enorm risk. Samtidigt har osäkerheten på arbetsmarknaden ökat i form av nya otrygga anställningsformer. Dessa källor till otrygghet och deras ohållbara utformning påverkar mestadels den yngre generationen och det finns argument för att den formar och omstrukturerar samhällsstrukturen och maktförhållanden i samhället. Trots detta har skuldsättning och arbetsvillkor inte analyserats gemensamt i en svensk kontext. 

På seminariet presenterar Chiara och Hugo ett forskningsprojekt som bidrar till att fylla denna kunskapslucka genom att undersöka ”vardagsfinansialiseringen” av svenska hushåll från ett intersektionellt perspektiv, där kärnfrågan handlar om bostäder och andra relaterade ojämlikhetsaxlar, där otrygghet på arbetsmarknaden är den mest framträdande faktorn. På seminariet kommer de att presentera syftet och några preliminära resultat från det pågående projektet.

Discussant: Stig Westerdahl, Professor in Business Administration, Department of Urban Studies at Malmö University