25 april 2023

Tid: 13.15-15
Plats: Digitalt – Zoom
På svenska

Seminarieledare: Martin Grander, biträdande lektor, Malmö universitet

Lagen om bostadsojämlikhet

Patrik Emblad, lektor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet

Abstract
Tilltagande ekonomisk ojämlikhet är både en verkan av och orsak till ojämlika boendeförhållanden. Den process varigenom ekonomisk ojämlikhet och ojämlika boendeförhållanden förstärker varandra benämns i detta sammanhang bostadsojämlikhet. Frågan som Patrik särskilt studerar är hur de regelstrukturer ser ut som möjliggör, förstärker och/eller motverkar denna process. Samlingen av dessa regler är vad han kallar lagen om bostadsojämlikhet.

Syftet med seminariet är att visa hur rättsvetenskapen kan bidra till forskningen om bostadsojämlikhet och att bygga en interdisciplinär bro som ökar utbytet mellan olika forskningsdiscipliner, men också att diskutera med praktiskt verksamma inom olika sektorer.

Kommentator: Timothy Blackwell, postdoktor i statskunskap, IBF Uppsala universitet

Finansialisering av vardagslivet i Sverige – Intersektionella perspektiv på otrygghet i boendet och arbetslivet

Chiara Valli, PhD, biträdande lektor, Institutionen för urbana studier vid Malmö universitet
Hugo Lidmark, forskningsassistent, Institutionen för urbana studier vid Malmö universitet

Abstract
Svenska hushåll har aldrig tidigare varit så belånade som idag. De är bland de mest skuldsatta i Europa och dagens unga hushåll tar större lån och risker än tidigare generationer någonsin gjorde. Detta utsätter den svenska ekonomin för en enorm risk. Samtidigt har osäkerheten på arbetsmarknaden ökat i form av nya otrygga anställningsformer. Dessa källor till otrygghet och deras ohållbara utformning påverkar mestadels den yngre generationen och det finns argument för att den formar och omstrukturerar samhällsstrukturen och maktförhållanden i samhället. Trots detta har skuldsättning och arbetsvillkor inte analyserats gemensamt i en svensk kontext. 

På seminariet presenterar Chiara och Hugo ett forskningsprojekt som bidrar till att fylla denna kunskapslucka genom att undersöka ”vardagsfinansialiseringen” av svenska hushåll från ett intersektionellt perspektiv, där kärnfrågan handlar om bostäder och andra relaterade ojämlikhetsaxlar, där otrygghet på arbetsmarknaden är den mest framträdande faktorn. På seminariet kommer de att presentera syftet och några preliminära resultat från det pågående projektet.

Kommentator: Stig Westerdahl, professor i företagsekonomi, Institutionen för urbana studier vid Malmö Universitet