13 september 2022

Tid: 10.15-12
Plats: Digitalt – Zoom
På svenska

Seminarieledare: Tapio Salonen, professor, Malmö universitet

Jardar Sørvoll, forskare vid Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – Storbyuniversitetet & ledare för BOVEL, senter for bolig- og velferdsforskning

Hundra år med bostadskooperation i Sverige (1923-2023): Från folkrörelse till ”big business”?

HSB (Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening) grundlades år 1923, och är idag ett av de största kooperativa medlemsägda bostadsföretagen i världen med sina 670 000 medlemmar. I likhet med Riksbyggen, det andra stora svenska kooperativa bostadsföretaget som grundades år 1940, har HSB förändrats mycket de senaste årtiondena. Kanske finns det anledning att säga att det är en utveckling från ”folkrörelse” till ”marknadsaktör”? Eller är det snarare så att bostadskooperationen i Sverige har balanserat hänsyn till marknad, medlemsdemokrati och samhällsansvar genom hela sin historia?

På seminariet presenterar historikern Jardar Sørvoll olika perspektiv på brytpunkter och kontinuitet under 100 år av svensk bostadskooperation. Han kommer att koncentrera sig på kritiska vägskäl i den svenska bostadskooperationens historia, som etableringen av den sociala bostadspolitiken i Sverige efter andra världskriget och avskaffandet av prisregleringen på bostadsrätter 1968-1969. Enligt Sørvoll är historien om den svenska bostadskooperationen inte bara en rak berättelse om en rörelse från socialdemokrati, reglerade marknader och medlemsdemokrati till marknadsliberalism och big business, utan i lika stor grad en komplex historia som kännetecknas av svåra strategiska val, konflikter mellan bostadssektorns olika organisationer, och etableringen och upplösningen av den stora socialdemokratiska bostadsrörelsen.

Kommentator: Hannes Rolf, postdoktor vid Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Sissela Odhnoff, doktorand vid Marie Cederschiölds högskola, Centrum för civilsamhällesforskning

Kampen om hyran: Hyresgästföreningens försvar av den svenska hyresmodellen i en ny tid

Odhnoff kommer att presentera kapitlet ”Kampen om hyran” som är ett av tre empiriska kapitel i hennes kommande doktorsavhandling med preliminär titel ”Hur gör Hyresgästföreningen för att tillvarata sina målgruppers intressen”. Avhandlingens undertitel är ”Hur påverkar och påverkas Hyresgästföreningen av sin omvärld och vad gör denna interaktion med invärlden i organisationen. En studie av 2020-talets organisation på jakt efter spår från en annan tid”.

Kapitlet ”Kampen om hyran” tar upp Hyresgästföreningens perspektiv och agerande i kampen mot marknadshyror från 1990-talet och till och med Januariavtalets förvinnande från den politiska arenan. I alla tre empiriska kapitel undersöks nutid (2020-tal) i ljuset av Hyresgästföreningens historia. De två övriga empiriska kapitlen har titlarna ”Boinflytandeavtalets betydelse” och ”Medlemskap i en ny tid”. Avhandlingens teoretiska perspektiv är stigberoende och institutionella logiker. 

Kommentator: Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta