Seminarier

Inom ramen för Nätverk för boende och välfärd hålls en digital seminarieserie. Seminarierna behandlar ämnen som på olika sätt knyter an till nätverkets fokusområden. Alla, även utanför nätverket, är välkomna att delta.

Seminarierna innehåller vanligtvis två presentationer, med en paus i mitten, och hålls via Zoom.

Anmälan via länk i informationen för respektive seminarium.

Frågor? Varmt välkommen att kontakta Matilda Sandberg, koordinator för nätverket.

Kommande seminarier

7 mars, kl. 10.15-12
På svenska

Emma Holmqvist, Uppsala universitet (IBF)
Kristoffer Jutvik, Linköpings universitet
Gustav Lidén, Mittuniversitetet
Kommunens användning av bosättningslagen – från generös till restriktiv lokal bostadspolitik för nyanlända

Eva Wikström, Umeå universitet
Likvärdighet eller jämlikhet? Lokala narrativ om hållbar planering och bostadsförsörjning för nyanlända 

25 april, kl. 13.15-15
På svenska

Patrik Emblad, Göteborgs universitet
Lagen om bostadsojämlikhet

Chiara Valli, Malmö universitet
Hugo Lidmark, Malmö universitet
Finansialisering av vardagslivet i Sverige. Intersektionella perspektiv på otrygghet i boendet och arbetslivet