Seminarier

Inom ramen för Nätverk för boende och välfärd hålls en digital seminarieserie. Seminarierna behandlar ämnen som på olika sätt knyter an till nätverkets fokusområden. Alla, även utanför nätverket, är välkomna att delta.

Seminarierna innehåller vanligtvis två presentationer, med en paus i mitten, och hålls via Zoom.

Anmälan via länk i informationen för respektive seminarium.

Frågor? Varmt välkommen att kontakta Matilda Annemark Sandberg, koordinator för nätverket.

Kommande seminarier

10 oktober, kl. 10-11
På svenska

Ida Kjellberg, Göteborgs universitet
Om temporatliteter och roller runt mötesborden – En etnografisk studie om bostadsförsörjningsansvaret i planeringspraktiken

Kommentatorer:
Kristina Grange, Chalmers
Ulrika Lundquist, Göteborgs Stad

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

12 december, kl. 10.15-12

Mer information kommer snart.