Seminarier

Inom ramen för Nätverk för boende och välfärd hålls en digital seminarieserie. Seminarierna behandlar ämnen som på olika sätt knyter an till nätverkets fokusområden. Alla, även utanför nätverket, är välkomna att delta.

Seminarierna innehåller vanligtvis två presentationer, med en paus i mitten, och hålls via Zoom.

Anmälan via länk i informationen för respektive seminarium.

Frågor? Varmt välkommen att kontakta Matilda Sandberg, koordinator för nätverket.

Kommande seminarier

6 december, kl. 10-11
På engelska

Laura James, University of Adelaide
Housing inequality: an outcome, an experience, a construct and a product

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

17 januari, kl. 10.15-12
På svenska

Matti Wirehag, Göteborgs universitet
Matti presenterar sin kommande doktorsavhandling “Hantering av hemlöshet – En kartläggning och analys av organiseringen av lokala hemlöshetsystem i Sveriges kommuner”.
Kommentator: Tove Samzelius, Malmö universitet

Mer information om en andra presentation kommer snart.

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

7 mars, kl. 10.15-12
På svenska

Tema: Nyanlända flyktingars boende i Sverige

Presentationer av Emma Holmqvist, Uppsala universitet (IBF), och Eva Wikström, Umeå universitet.

Mer information kommer snart.