Seminarier

Inom ramen för Nätverk för boende och välfärd hålls en digital seminarieserie. Seminarierna behandlar ämnen som på olika sätt knyter an till nätverkets fokusområden. Alla, även utanför nätverket, är välkomna att delta.

Alla seminarier innehåller två presentationer, med en paus i mitten, och hålls via Zoom.

Anmälan via länk i informationen för respektive seminarium.

Frågor? Varmt välkommen att kontakta Matilda Sandberg, koordinator för nätverket.

Kommande seminarier

13 september, kl. 10.15-12
På svenska

Jardar Sørvoll, OsloMet – Storbyuniversitetet
Hundra år med bostadskooperation i Sverige (1923-2023): Från folkrörelse till ”big business”?
Kommentator: Hannes Rolf, Uppsala universitet (IBF)

Sissela Odhnoff, Marie Cederschiölds högskola
Kampen om hyran: Hyresgästföreningens försvar av den svenska hyresmodellen i en ny tid
Kommentator: Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

25 oktober, kl. 10.15-12 (preliminärt)

Mer information kommer snart.

6 december, kl. 10.15-12 (preliminärt)

Mer information kommer snart.

17 januari, kl. 10.15-12 (preliminärt)

Mer information kommer snart.