Seminarier

Inom ramen för Nätverk för boende och välfärd hålls en digital seminarieserie. Seminarierna behandlar ämnen som på olika sätt knyter an till nätverkets fokusområden. Alla, även utanför nätverket, är välkomna att delta.

Seminarierna innehåller vanligtvis två presentationer, med en paus i mitten, och hålls via Zoom.

Anmälan via länk i informationen för respektive seminarium.

Frågor? Varmt välkommen att kontakta Matilda Sandberg, koordinator för nätverket.

Kommande seminarier

Planering för hösten 2023 pågår. Mer information publiceras löpande.

12 septemer, kl. 10.15-12
På engelska

Mer information inom kort.