Seminarier

Inom ramen för Nätverk för boende och välfärd hålls en digital seminarieserie. Seminarierna behandlar ämnen som på olika sätt knyter an till nätverkets fokusområden. Alla, även utanför nätverket, är välkomna att delta.

Alla seminarier innehåller två presentationer, med en paus i mitten, och hålls via Zoom.

Anmälan via e-post till Matilda Sandberg.

Kommande seminarier

21 september, kl. 10.15-12
På svenska

Stig Westerdahl, Malmö universitet
Det självspelande pianot – kalkyler och kapital i svensk bostadspolitik
Kommentator: Kristina Grange, Chalmers

Hanna Zetterlund, Uppsala universitet
Historien bakom de markägande kommunerna i Sverige 
Kommentator: Lina Olsson, Malmö universitet

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

27 oktober, kl. 10.15-12
På svenska

Roger Gustafsson & Hans Jonsson, Boverket
Presentation av rapport om hushållens boendeekonomi, med särskilt fokus på unga (prel. titel)
Kommentator: Karina Villacura, Malmö Universitet

Susanne Iwarsson, Lunds universitet
Boende och hälsa under åldrandeprocessen
Kommentator: Jardar Sørvoll, OsloMet – Storbyuniversitetet

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

7 december, kl. 10.15-12
På engelska

Robin Biddulph & Mattias Sandberg, Göteborgs universitet
What can we expect from tenure conversions in stigmatized areas? Insights from a tenure-mixed part of Tynnnered, Göteborg
Kommentator: Andreas Alm Fjellborg, Uppsala universitet (IBF)

Martin Grander & Matilda Sandberg, Malmö universitet
Social mix in Swedish municipalities – why, how and where?
Kommentator: Emma Holmqvist, Uppsala universitet (IBF)

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet