Seminarier

Inom ramen för Nätverk för boende och välfärd hålls en digital seminarieserie. Seminarierna behandlar ämnen som på olika sätt knyter an till nätverkets fokusområden. Alla, även utanför nätverket, är välkomna att delta.

Seminarierna innehåller vanligtvis två presentationer, med en paus i mitten, och hålls via Zoom.

Anmälan via länk i informationen för respektive seminarium.

Frågor? Varmt välkommen att kontakta Martin Grander.

Kommande seminarier

10 september
på svenska

Displacing Diversity: How Social Mix Interventions are Legitimised, Experienced and Resisted in a Danish Neighbourhood.

Rebecka Söderberg, Institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet