Seminarier

Inom ramen för Nätverk för boende och välfärd hålls en digital seminarieserie med månatliga tillfällen. Seminarierna behandlar ämnen som på olika sätt knyter an till nätverkets fokusområden. Alla, även utanför nätverket, är välkomna att delta.

Seminarierna hålls via Zoom.
Anmälan via e-post till Matilda Sandberg.

Kommande seminarier

7 april 2021, 9.30-12
på svenska

Eva Andersson, Ida Borg & Bo Malmberg, Stockholms universitet
Rumslig integration och åtskillnad: Utsatta grupper i 2000-talets Sverige – Presentation av ett forskningsprojekt

Morten Frisch & Martina Sjöland Kozlovic, Malmö universitet
Etableringshinder, diskriminering och missgynnande: En litteraturöversikt över samband mellan etablering på hyresbostadsmarknaden och arbetsmarknaden

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet


Tidigare seminarier

2 mars 2021
på engelska

Yuri Kazepov, University of Vienna
Local social innovation against homelessness – Experiences of Housing First in Stockholm and Bologna in a multi-scalar perspective

Lars Benjaminsen, The Danish Center for Social Science Research (VIVE)
Danish experiences of implementing and mainstreaming Housing First in municipal welfare systems

Kommentator: Marcus Knutagård, Lunds universitet
Seminarieledare: Erica Righard, Malmö universitet

27 januari 2021
på engelska

Guy Baeten, Carina Listerborn & Emil Pull, Malmö universitet
Housing Displacement: Conceptual and Methodological Issues – Presentation of a book

Tove Samzelius, Malmö universitet
A Vicious Circle of Silent Exclusion: Family homelessness and poverty in Sweden from a single mother perspective

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

1 december 2020

Ida Sandström, Lunds universitet
Det publika rummet – Kan vi gestalta för gemenskap bortom likhet?

Karin Grundström, Malmö universitet
Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

27 oktober 2020

Bo Bengtsson, Uppsala universitet
Martin Grander, Malmö universitet
Äga eller hyra i en generell bostadsregim – Om neutralitet mellan upplåtelseformer

Tim Holappa, Stockholms universitet
Reflektioner om socialtjänstens arbete med sociala bostadskontrakt ur ett juridiskt perspektiv

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

24 september 2020

Erica Righard, Malmö universitet
Accommodation provision for refugees in Northern and Southern Europe and the role of the local

Martin Grander, Malmö universitet
Allmännyttan och jämlikheten – Svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet