Kontakt

Välkommen att kontakta oss genom att höra av dig till Matilda Sandberg, koordinator för nätverket.

Nätverk för boende och välfärd hålls samman av forskningsmiljön Studier i boende och välfärd vid Malmö universitet.