Om oss

Nätverk för boende och välfärd – eller Housing and Welfare Research Network – är ett nationellt nätverk som samlar forskare från olika lärosäten och discipliner samt praktiker och andra aktörer som på olika sätt arbetar med sociala aspekter av bostadsförsörjning. 

På så vis representerar nätverkets nära 200 medlemmar ett brett spektrum av kompetenser, vilket möjliggör en bred förståelse för bostadsförsörjningens centrala utmaningar i dag.

Syftet med nätverket är att stärka samarbeten och att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte. Målet är att bidra till kunskap om de nuvarande utmaningarna med bostadsförsörjningen samt att identifiera möjliga lösningar. Nätverket ska också bidra till nödvändig forskning om bostadsmarknadens prekaritet, liksom sambandet mellan en alltmer marknadsorienterad bostadsförsörjning och en samhällsutveckling som i allt högre grad kännetecknas av växande inkomstklyftor och ojämlikhet.

Inom ramen för nätverket arrangeras aktiviteter såsom en digital seminarieserie och ett årligt större evenemang.

Nätverk för boende och välfärd finansieras av Forte och organiseras av forskningsmiljön Studier i boende och välfärd vid Malmö universitet.