Hantering av personuppgifter

Genom att du blir medlem i Nätverk för boende och välfärd (engelska: Housing and Welfare Research Network) kommer vi att behandla dina personuppgifter. Denna behandling bygger på ditt samtycke.

Syftet med nätverket är att stärka samarbeten och att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte. Du kan läsa mer om nätverket här.

Genom insamling av medlemmarnas namn, e-postadresser och arbetsplats/organisation kan forskningsmiljön Studier i boende och välfärd vid Malmö universitet organisera Nätverk för boende och välfärd och olika typer av aktiviteter inom ramen för det, inklusive att hantera kommunikation och administration i form av e-postutskick, e-postlista, kalenderinbjudningar, deltagarlistor vid evenemang, och liknande.

Information och rättigheter vid behandling av personuppgifter vid Malmö universitet

Personuppgiftsansvarig
Malmö universitet
Malmö universitet, 205 06 Malmö, telefon 040-6657000.

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@mau.se

Rättslig grund för behandlingen
Samtycke.
Detta innebär att du när som helst, och utan att ange orsak, kan återkalla ditt samtycke. Vill du återkalla ditt samtycke kan du kontakta Martin Grander på martin.grander@mau.se.

Ansvarig för behandlingen
Martin Grander
martin.grander@mau.se

Mottagare
Uppgifterna behandlas av Malmö universitet (forskningsmiljön Studier i boende och välfärd), i arbetet med att organisera Nätverk för boende och välfärd.

Överföring till tredje land
Ingen överföring till tredje land.

Lagringstid
Uppgifterna kommer att behandlas så länge nätverket existerar eller tills att du meddelar oss att du inte längre vill vara en del av nätverket, varefter de raderas.

Dina rättigheter
Du har rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som behandlas. Kontakta Martin Grander om du vill ha ett sådant utdrag, på martin.grander@mau.se.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och skulle du vilja få en uppgift rättad kan du kontakta Martin Grander.

Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade genom att återkalla ditt samtycke. Vill du begära att få dina uppgifter raderade kan du kontakta Martin Grander.

Du har rätt att få ut dina uppgifter i ett digitalt format så att du kan överföra dem till någon annan, så kallad dataportabilitet. Om du önskar få ut dina uppgifter på detta sätt kan du kontakta Martin Grander.

Du har också rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad vilket innebär att de endast får lagras tills dess att man har undersökt om de får användas eller inte. Tänk på att du vid en behandling som bygger på samtycke alltid har rätt att återkalla ditt samtycke och få dina uppgifter raderade. Om du vill begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Martin Grander.

Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten som i Sverige heter Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Du hittar dem på www.imy.se.