Hantering av personuppgifter

Genom att du blir medlem i Nätverk för boende och välfärd (engelska: Housing and Welfare Research Network) kommer vi att behandla dina personuppgifter. Denna behandling bygger på ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 

Genom insamling av medlemmarnas namn, e-postadresser och arbetsplats/organisation kan forskningsmiljön Studier i boende och välfärd vid Malmö universitet hantera kommunikation samt anordna olika typer av aktiviteter inom ramen för Nätverk för boende och välfärd, och vidare administrera detta i form av e-postutskick, e-postlista, kalenderinbjudningar, deltagarlistor vid evenemang, och liknande.

Uppgifterna kommer att behandlas så länge nätverket existerar eller tills att du meddelar oss att du inte längre vill vara en del av nätverket, varefter de raderas. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Matilda Sandberg på matilda.v.sandberg@mau.se eller lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.