Konferens

Boende och välfärd 2021

4 maj, kl. 9-12
på Zoom

Välkommen till den första årliga konferensen om bostadssociala frågor arrangerad av Nätverk för boende och välfärd!

Den digitala konferensen erbjuder föreläsningar, kommentarer och diskussioner från några av Sveriges mest erfarna forskare och praktiker inom ämnet. Syftet med dagen är att bidra till ökad kunskap och utbyte om bostadsförsörjningens sociala aspekter och dess centrala utmaningar idag.

Konferensen hålls på svenska. Den är kostnadsfri och öppen för alla med intresse för frågorna.

Sista anmälningsdag 30 april.

Program

Micael Nilsson, Boverket, Ingrid Sahlin, Lunds universitet och Tapio Salonen, Malmö universitet, kommer att presentera aktuella studier. Presentationerna följs av kommentarer samt möjlighet att för dig som deltagare ställa frågor via chatt. Under ett avslutande pass sammanfattas förmiddagen i ett samtal mellan de tre inledarna och Karolina Skog, särskild utredare social bostadspolitik.

Konferensen leds av Martin Grander och Matilda Sandberg vid Malmö universitets forskningsmiljö Studier i boende och välfärd.

Micael Nilsson
Expert, Boverket

Från Barnrikehus till sociala hyreskontrakt. Den selektiva bostadspolitikens ursprung och förändring mellan 1933 och 1994

I Micaels kommande bok (Nordic Academic Press 2021) studeras den svenska bostadspolitikens historia med fokus på den del av politiken som har rört stöd och åtgärder i syfte att främja de sämre ställda hushållens bostadsförsörjning. Den historiska berättelsen börjar med 1930-talets satsningar på öronmärkta bostäder åt mindre bemedlade barnfamiljer och avslutas med 1990-talets förändrade användning av  sociala hyreskontrakt. Studien bidrar med ny kunskap om kommunernas roll i den sociala bostadsförsörjningen, ger exempel på bostadsstöd som kan klassificeras som ”social housing” och visar hur kommunernas socialtjänst – i brist på andra stöd – fått en nyckelroll i den sociala bostadspolitiken.

Kommentatorer:
Anneli Philipson, chef utveckling och opinion, Hyresgästföreningen Södra Skåne
Bo Bengtsson, seniorprofessor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Ingrid Sahlin
Seniorprofessor i socialt arbete, Socialhögskolan Lunds universitet

Kommunernas arbete mot hemlöshet 

Ingrid kommer att tala om utvecklingen av den kommunala hemlöshetspolitiken i vid bemärkelse, där också strategier för bosättning av nyanlända flyktingar inkluderas. Vilka åtgärder och lösningar används och hur förhåller de sig till kommunernas beskrivningar och kategoriseringar av målgrupperna? Presentationen bygger på såväl tidigare forskning som preliminära resultat av ett pågående forskningsprojekt om de skånska kommunerna.

Kommentatorer:
Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige
Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, Malmö universitet

Tapio Salonen
Professor i socialt arbete, Malmö universitet

Samhällsbygget Gårdsten. Allmännyttans framtid?

I Tapios nyutkomna bok (Premiss förlag 2021) beskrivs och analyseras ett kvartssekels förändringsarbete i ett miljonprogramsområde där det allmännyttiga bostadsbolaget tagit en tydlig ledarroll i det lokala samhällsbygget. Fallstudien reser en rad angelägna och utmanande frågor om allmännyttans ställning och roll i urban stadsutveckling.

Kommentatorer:
Hanna Larsson, expert bostadspolitik, Sveriges Allmännytta
Susanne Urban, docent i sociologi, Uppsala universitet

Avslutande samtal

Förmiddagen avslutas med ett sammanfattande samtal mellan Micael Nilsson, Ingrid Sahlin, Tapio Salonen och Karolina Skog.

Kontakt

Frågor om konferensen?

Välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till Matilda Sandberg, koordinator för Nätverk för boende och välfärd.

Praktiska frågor rörande anmälan?

Välkommen att kontakta Konferensservice vid Malmö universitet via e-post.