Konferens

Nätverk för boende och välfärd anordnar årligen en konferens om bostadssociala frågor.

Boende och välfärd 2022

Konferensen bjöd på keynote av Hannu Ruonavaara, Åbo universitet. Hannus föreläsning följdes upp i ett panelsamtal. Under tre parallella sessioner gav sedan Kajsa Crona, Chalmers/Tengbom, Karin Grundström, Malmö Universitet, och Marcus Knutagård, Lunds universitet, föreläsningar efter vilka alla deltagare bjöds in att diskutera och ställa frågor.

Konferensen ägde rum via Zoom den 24 augusti 2022, med ca 150 anmälda deltagare.

Boende och välfärd 2021

Konferensen Boende och välfärd 2021 bjöd på föreläsningar, kommentarer och diskussioner från några av Sveriges mest erfarna forskare och praktiker inom ämnet, med syftet att bidra till ökad kunskap och utbyte om bostadsförsörjningens sociala aspekter och dess centrala utmaningar idag.

Micael Nilsson, Boverket, Ingrid Sahlin, Lunds universitet och Tapio Salonen, Malmö universitet, presenterade aktuella studier. Presentationerna följdes av kommentarer samt möjlighet för deltagarna att ställa frågor via chatt. Under ett avslutande pass sammanfattades förmiddagen av Karolina Skog, särskild utredare social bostadspolitik, i ett samtal med de tre inledarna.

Det var den första konferensen i ordningen och ägde rum via Zoom den 4 maj 2021, med 300 anmälda deltagare.