Konferens

Nätverk för boende och välfärd anordnar årligen en konferens om bostadssociala frågor.

Den första konferensen i ordningen ägde rum via Zoom den 4 maj 2021, med 300 anmälda deltagare. Du kan läsa mer om den nedan.

Boende och välfärd 2021

Konferensen Boende och välfärd 2021 bjöd på föreläsningar, kommentarer och diskussioner från några av Sveriges mest erfarna forskare och praktiker inom ämnet, med syftet att bidra till ökad kunskap och utbyte om bostadsförsörjningens sociala aspekter och dess centrala utmaningar idag.

Micael Nilsson, Boverket, Ingrid Sahlin, Lunds universitet och Tapio Salonen, Malmö universitet, presenterade aktuella studier. Presentationerna följdes av kommentarer samt möjlighet för deltagarna att ställa frågor via chatt. Under ett avslutande pass sammanfattades förmiddagen av Karolina Skog, särskild utredare social bostadspolitik, i ett samtal med de tre inledarna.