Tidigare seminarier

Inom ramen för Nätverk för boende och välfärd hålls en digital seminarieserie. På denna sida finns information om seminarier som redan har ägt rum. Klicka på länken nedan för att komma till sidan om våra kommande seminarier.

Våren 2024

14 maj
På svenska

Marthe Nehl, Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö Universitet

23 april
På svenska


Kim Roelofs, Malmö universitet
Concealed Stigmatization: Resident Experiences and Practices in Area-Based Development in Gårdsten
Kommentator: Kristian Nagel Delica, Roskilde universitet.

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö Universitet

19 mars
På svenska

Barn som förlorar sitt hem – rättsliga och praktiska aspekter av Kronofogdemyndighetens arbete.

Davor Vuleta, doktor i rättssociologi, analytiker och privatekonomisk talesperson på Kronofogdemyndigheten
Kristian Gustafsson, biträdande lektor vid Juridiska institutionen på Lunds universitet

Seminarieledare: Tove Samzelius, Malmö Universitet

26 januari
In English

Karin Grundström, Martin Grander (Malmö Universitet) & Irene Molina (Uppsala Universitet)
Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö Universitet

Hösten 2023

12 december
På svenska

Mikaela Herbert, Malmö universitet
Spår av en marknad: Syriska flyktingars erfarenheter av marknaden för olovlig bostadsuthyrning
Kommentator: Kristoffer Jutvik, Linköpings universitet

Kristina Grange, Chalmers
Hur 1000 temporära boenden för nyanlända i Göteborg blev 57: En dekolonial omläsning
Kommentator: Adrián Groglopo, Göteborgs universitet

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö Universitet

14 november
På svenska

Pernilla Hagbert, KTH
Intersektionella perspektiv på boende som en arena för omställning

Kommentator: Carina Listerborn, Malmö universitet

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

10 oktober
På svenska

Ida Kjellberg, Göteborgs universitet
Om temporatliteter och roller runt mötesborden – En etnografisk studie om bostadsförsörjningsansvaret i planeringspraktiken

Kommentatorer:
Kristina Grange, Chalmers
Ulrika Lundquist, Göteborgs Stad

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

12 september
På engelska

Ina M Christiansen, Oslo Metropolitan University
Changing housing policies: Housing foundations, planners and the politics of need interpretations
Kommentator: Henrik Gutzon Larsen, Lunds universitet

Matthew Howells, Aalborg University
Aalborg East and the changing role(s) of Danish housing associations: Urban (re)development and the pursuit of “social mix”
Kommentator: Tina Gudrun Jensen, Malmö universitet

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

Våren 2023

30 maj
På engelska

Mel Nowicki, Oxford Brookes University
Finding home in the unhomely: home-making and materiality in temporary accommodation
Kommentator: Matti Wirehag, Högskolan Väst

Katharina Winkler, University of Bern
The Right to housing of precariously living families in Berlin
Kommentator: Elisabet Näsman, Uppsala universitet

Seminarieledare: Tove Samzelius, Malmö universitet

25 april
På svenska

Patrik Emblad, Göteborgs universitet
Lagen om bostadsojämlikhet
Kommentator: Timothy Blackwell, Uppsala universitet

Chiara Valli, Malmö universitet
Hugo Lidmark, Malmö universitet
Finansialisering av vardagslivet i Sverige. Intersektionella perspektiv på otrygghet i boendet och arbetslivet
Kommentator: Stig Westerdahl, Malmö universitet

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

7 mars 2023
På svenska

Emma Holmqvist, Uppsala universitet (IBF)
Kristoffer Jutvik, Linköpings universitet
Gustav Lidén, Mittuniversitetet
Kommunens användning av bosättningslagen – från generös till restriktiv lokal bostadspolitik för nyanlända

Eva Wikström, Umeå universitet
Likvärdighet eller jämlikhet? Lokala narrativ om hållbar planering och bostadsförsörjning för nyanlända 

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

17 januari 2023
På svenska

Matti Wirehag, Högskolan Väst
Inte för alla: socialtjänstens insatser för människor i hemlöshet
Kommentator: Tove Samzelius, Malmö universitet

Sandra Lundberg, Länsstyrelsen Skåne
Den nationella hemlöshetsstrategin och länsstyrelsernas uppdrag

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

Hösten 2022

6 december 2022
På engelska

Laura James, University of Adelaide
Housing inequality: an outcome, an experience, a construct and a product

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

13 september 2022
På svenska

Jardar Sørvoll, OsloMet – Storbyuniversitetet
Hundra år med bostadskooperation i Sverige (1923-2023): Från folkrörelse till ”big business”?
Kommentator: Hannes Rolf, Uppsala universitet (IBF)

Sissela Odhnoff, Marie Cederschiölds högskola
Kampen om hyran: Hyresgästföreningens försvar av den svenska hyresmodellen i en ny tid
Kommentator: Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

Våren 2022

6 april 2022
På svenska

Helena Bohman, Malmö universitet &
Mikael Mangold, RISE
Skillnader mellan allmännyttigt och privat fastighetsägande i flerbostadshusbeståndet – utfall i registerdata, framtida regelverk
Kommentator: Martin Grander, Malmö Universitet

Jennie Gustafsson, Stockholms universitet
Hyresrättens plats: hyresmarknad och kommunal styrning i Malmö
Kommentator: Peter Palm, Malmö universitet

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

1 mars 2022
På svenska

Sofi Jansson-Keshavarz, Linköpings universitet &
Vanna Nordling, Malmö universitet
Väntan på bostad: kommunala mobilitetskontrollerande praktiker
Kommentator: Henrik Emilsson, Malmö Universitet

Ebba Högström, Blekinge tekniska högskola &
Lina Berglund-Snodgrass, Sveriges lantbruksuniversitet
Lokalisering av bostäder för särskild service i spänning mellan kommunal bostadsförsörjning och policyn “att leva som andra”
Kommentator: Tapio Salonen, Malmö universitet

Seminarieledare: Erica Righard, Malmö universitet

25 januari 2022
På engelska

Ragnar Bengtsson, Hyresgästföreningen
Carrot and stick. (Why) Is Finland the housing mecca of the north?

Henrik Gutzon Larsen, Lunds universitet
Danish housing – lineages of decommodification and commodification

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

Hösten 2021

7 december 2021
På engelska

Martin Grander & Matilda Sandberg, Malmö universitet
Social mix in Swedish municipalities – why, how and where?
Kommentator: Emma Holmqvist, Uppsala universitet (IBF)

Robin Biddulph, Göteborgs universitet
What can we expect from tenure conversions in stigmatized areas? Insights from a tenure-mixed part of Tynnnered, Göteborg
Kommentator: Andreas Alm Fjellborg, Uppsala universitet (IBF)

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

27 oktober 2021
På svenska

Anton Bjuggren Andersson, Stockholms universitet
Har ungdomar med bättre kontaktnät lättare att flytta hemifrån?
Kommentator: Karina Villacura, Malmö Universitet

Susanne Iwarsson, Lunds universitet
Boende och hälsa under åldrandeprocessen
Kommentator: Jardar Sørvoll, OsloMet – Storbyuniversitetet

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

21 september 2021
På svenska

Hanna Zetterlund, Uppsala universitet
Historien bakom de markägande kommunerna i Sverige 
Kommentator: Lina Olsson, Malmö universitet

Stig Westerdahl, Malmö universitet
Det självspelande pianot – kalkyler och kapital i svensk bostadspolitik
Kommentator: Kristina Grange, Chalmers

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

Våren 2021

7 april 2021
På svenska

Eva Andersson, Ida Borg & Bo Malmberg, Stockholms universitet
Rumslig integration och åtskillnad: Utsatta grupper i 2000-talets Sverige – Presentation av ett forskningsprojekt

Morten Frisch & Martina Sjöland Kozlovic, Malmö universitet
Etableringshinder, diskriminering och missgynnande: En litteraturöversikt över samband mellan etablering på hyresbostadsmarknaden och arbetsmarknaden

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

2 mars 2021
På engelska

Yuri Kazepov, University of Vienna
Local social innovation against homelessness – Experiences of Housing First in Stockholm and Bologna in a multi-scalar perspective

Lars Benjaminsen, The Danish Center for Social Science Research (VIVE)
Danish experiences of implementing and mainstreaming Housing First in municipal welfare systems

Kommentator: Marcus Knutagård, Lunds universitet
Seminarieledare: Erica Righard, Malmö universitet

27 januari 2021
På engelska

Guy Baeten, Carina Listerborn & Emil Pull, Malmö universitet
Housing Displacement: Conceptual and Methodological Issues – Presentation of a book

Tove Samzelius, Malmö universitet
A Vicious Circle of Silent Exclusion: Family homelessness and poverty in Sweden from a single mother perspective

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

Hösten 2020

1 december 2020
På svenska

Ida Sandström, Lunds universitet
Det publika rummet – Kan vi gestalta för gemenskap bortom likhet?

Karin Grundström, Malmö universitet
Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

27 oktober 2020
På svenska

Bo Bengtsson, Uppsala universitet
Martin Grander, Malmö universitet
Äga eller hyra i en generell bostadsregim – Om neutralitet mellan upplåtelseformer

Tim Holappa, Stockholms universitet
Reflektioner om socialtjänstens arbete med sociala bostadskontrakt ur ett juridiskt perspektiv

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

24 september 2020
På svenska

Erica Righard, Malmö universitet
Accommodation provision for refugees in Northern and Southern Europe and the role of the local

Martin Grander, Malmö universitet
Allmännyttan och jämlikheten – Svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet