Tidigare seminarier

Inom ramen för Nätverk för boende och välfärd hålls en digital seminarieserie. På denna sida finns information om seminarier som redan har ägt rum. Klicka på länken nedan för att komma till sidan om våra kommande seminarier.

Hösten 2021

7 december 2021
På engelska

Martin Grander & Matilda Sandberg, Malmö universitet
Social mix in Swedish municipalities – why, how and where?
Kommentator: Emma Holmqvist, Uppsala universitet (IBF)

Robin Biddulph, Göteborgs universitet
What can we expect from tenure conversions in stigmatized areas? Insights from a tenure-mixed part of Tynnnered, Göteborg
Kommentator: Andreas Alm Fjellborg, Uppsala universitet (IBF)

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

27 oktober 2021
På svenska

Anton Bjuggren Andersson, Stockholms universitet
Har ungdomar med bättre kontaktnät lättare att flytta hemifrån?
Kommentator: Karina Villacura, Malmö Universitet

Susanne Iwarsson, Lunds universitet
Boende och hälsa under åldrandeprocessen
Kommentator: Jardar Sørvoll, OsloMet – Storbyuniversitetet

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

21 september 2021
På svenska

Hanna Zetterlund, Uppsala universitet
Historien bakom de markägande kommunerna i Sverige 
Kommentator: Lina Olsson, Malmö universitet

Stig Westerdahl, Malmö universitet
Det självspelande pianot – kalkyler och kapital i svensk bostadspolitik
Kommentator: Kristina Grange, Chalmers

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

Våren 2021

7 april 2021
På svenska

Eva Andersson, Ida Borg & Bo Malmberg, Stockholms universitet
Rumslig integration och åtskillnad: Utsatta grupper i 2000-talets Sverige – Presentation av ett forskningsprojekt

Morten Frisch & Martina Sjöland Kozlovic, Malmö universitet
Etableringshinder, diskriminering och missgynnande: En litteraturöversikt över samband mellan etablering på hyresbostadsmarknaden och arbetsmarknaden

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

2 mars 2021
På engelska

Yuri Kazepov, University of Vienna
Local social innovation against homelessness – Experiences of Housing First in Stockholm and Bologna in a multi-scalar perspective

Lars Benjaminsen, The Danish Center for Social Science Research (VIVE)
Danish experiences of implementing and mainstreaming Housing First in municipal welfare systems

Kommentator: Marcus Knutagård, Lunds universitet
Seminarieledare: Erica Righard, Malmö universitet

27 januari 2021
På engelska

Guy Baeten, Carina Listerborn & Emil Pull, Malmö universitet
Housing Displacement: Conceptual and Methodological Issues – Presentation of a book

Tove Samzelius, Malmö universitet
A Vicious Circle of Silent Exclusion: Family homelessness and poverty in Sweden from a single mother perspective

Seminarieledare: Martin Grander, Malmö universitet

Hösten 2020

1 december 2020
På svenska

Ida Sandström, Lunds universitet
Det publika rummet – Kan vi gestalta för gemenskap bortom likhet?

Karin Grundström, Malmö universitet
Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

27 oktober 2020
På svenska

Bo Bengtsson, Uppsala universitet
Martin Grander, Malmö universitet
Äga eller hyra i en generell bostadsregim – Om neutralitet mellan upplåtelseformer

Tim Holappa, Stockholms universitet
Reflektioner om socialtjänstens arbete med sociala bostadskontrakt ur ett juridiskt perspektiv

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

24 september 2020
På svenska

Erica Righard, Malmö universitet
Accommodation provision for refugees in Northern and Southern Europe and the role of the local

Martin Grander, Malmö universitet
Allmännyttan och jämlikheten – Svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet