Hantering av personuppgifter

Genom att du anmäler dig till seminarier inom Nätverk för boende och välfärd kommer vi att behandla personuppgifter, vilket baseras på ditt samtycke.

Syftet med nätverket och seminarierna är att möjliggöra kunskapsutbyte och stärka samarbeten.

Syftet med insamling av seminariedeltagarnas namn, e-postadress och arbetsplats/organisation är att forskningsmiljön Studier i boende och välfärd vid Malmö Universitet ska kunna planera för seminariet och hantera kommunikation (e-postutskick) kopplat till det.

Information och rättigheter vid behandling av personuppgifter vid Malmö universitet

Personuppgiftsansvarig
Malmö universitet
Malmö universitet, 205 06 Malmö, telefon 040-6657000.

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@mau.se

Rättslig grund för behandlingen
Samtycke.
Detta innebär att du när som helst, och utan att ange orsak, kan återkalla ditt samtycke. Vill du återkalla ditt samtycke kan du kontakta Matilda Sandberg på matilda.v.sandberg@mau.se.

Ansvarig för behandlingen
Matilda Sandberg
matilda.v.sandberg@mau.se

Mottagare
Uppgifterna behandlas av Malmö universitet (forskningsmiljön Studier i boende och välfärd), i arbetet med att organisera seminarier inom Nätverk för boende och välfärd.

Överföring till tredje land
Ingen överföring till tredje land.

Lagringstid
Uppgifterna kommer att behandlas som längst sex månader efter att seminariet ägt rum, varefter de raderas.

Dina rättigheter
Du har rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som behandlas. Kontakta Matilda Sandberg om du vill ha ett sådant utdrag, på matilda.v.sandberg@mau.se.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och skulle du vilja få en uppgift rättad kan du kontakta Matilda Sandberg.

Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade genom att återkalla ditt samtycke. Vill du begära att få dina uppgifter raderade kan du kontakta Matilda Sandberg.

Du har rätt att få ut dina uppgifter i ett digitalt format så att du kan överföra dem till någon annan, så kallad dataportabilitet. Om du önskar få ut dina uppgifter på detta sätt kan du kontakta Matilda Sandberg.

Du har också rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad vilket innebär att de endast får lagras tills dess att man har undersökt om de får användas eller inte. Tänk på att du vid en behandling som bygger på samtycke alltid har rätt att återkalla ditt samtycke och få dina uppgifter raderade. Om du vill begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Matilda Sandberg.

Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten som i Sverige heter Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Du hittar dem på www.imy.se.