19 mars 2024

Tid: 10.30-12
Plats: Online – Zoom
På svenska

Barn som förlorar sitt hem – rättsliga och praktiska aspekter av Kronofogdemyndighetens arbete.

Davor Vuleta, doktor i rättssociologi, analytiker och privatekonomisk talesperson på Kronofogdemyndigheten
Kristian Gustafsson, biträdande lektor vid Juridiska institutionen på Lunds universitet

Abstract
Vräkningar är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar både vuxna och barn. Sedan slutet av 00-talet har Kronofogdemyndigheten fört statistik över antalet barn som blir avhysta i Sverige årligen. Under senare tid är det vanligt att statistiken blir omnämnd i olika medier i samband med Kronofogdemyndighetens publicering. Intresset för statistiken verkar ha ökat under senare tid eftersom den i nuläget visar en negativ trend. Under de senaste åren har antalet vräkningar ökat i Sverige och det är fler barn som drabbas.

I Davor och Kristians föreläsningar behandlas olika aspekter av denna statistik. Presentationerna rör praktiska och rättsliga aspekter av Kronofogdemyndighetens arbete med rättighetsanknutna frågor kopplade till barns hem. Föreläsningarna baseras på aktuell statistik och forskning om överskuldsättning, vräkningar och barn som lever i skuldsatta familjer i Sverige. Davor kommer också att presentera några exempel på hur man kan förebygga vräkningar genom lokal samverkan mellan hyresvärdar, socialtjänst och Kronofogden. 

Kommentator: Tove Samzelius, universitetslektor, Malmö universitet