21 september 2021

Tid: 10.15-12
Plats: Digitalt – Zoom
På svenska

Seminarieledare: Martin Grander, forskare, Malmö universitet

Detta seminarium arrangeras i samverkan med Institute for Urban Research (IUR) vid Malmö universitet.

Hanna Zetterlund, doktorand, Uppsala universitet

Historien bakom de markägande kommunerna i Sverige 

Abstract
Historiskt har det kommunala markägandet i Sverige strävat efter att säkerställa medborgarna både en del av markvärdestegringen – för att uppnå en mer rättvis fördelning av gemensamma resurser, samt kontrollen över den urbana bostadsutvecklingen – för att säkerställa tillgång till åtkomliga bostäder av god kvalitet. Presentationen utgår från ett kapitel i Hannas kommande avhandling ”The Landed Municipality – the political economy of Swedish public land and housing”. Kapitlet bygger vidare på de markägarkategorier utvecklade av Massey och Catalano (1978), omarbetade till en svensk kontext av kommunalt markägande, som teoretiskt ramverk och utgångspunkt för berättelsen om hur kommunal mark kom att bli en integrerad del av den svenska välfärds- och bostadspolitiken.

Kommentator: Lina Olsson, universitetslektor, Malmö universitet

Stig Westerdahl, professor, Malmö universitet

Det självspelande pianot – kalkyler och kapital i svensk bostadspolitik

Abstract
Sedan de statliga bostadssubventionerna avskaffades i början av 1990-talet har bostadsbristen i Sverige ökat dramatiskt. I den kommande boken Det självspelande pianot beskrivs vilka bostadsmarknadens aktörer är och hur deras tillvägagångssätt ser ut. 

Berättelsen utgår från begreppet värde och vi får följa med på en resa genom tid och rum, fram till dagens svenska situation, där Allbolagen styr kommunernas bostadsbolag och redovisningsregler styr bostadspolitiken. Enkla företagsekonomiska kalkyler används på komplexa och socialt betydelsefulla investeringar i samhällsplaneringen. Riskkapitalbolag kan med renoveringar och redovisningsregler snabbt höja värdet på miljonprogramsområden de köper. Detta resulterar i aktievinster som möjliggör köp av ytterligare områden. Det är det självspelande pianots mekanik och skapar en utveckling som under senare år i grunden förändrat förutsättningarna för svensk bostadsförsörjning och bostadspolitik. 

Kommentator: Kristina Grange, professor, Chalmers