26 januari 2024

Tid: 10.15-12
Plats: Online – Zoom
In English

Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv

Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv

Karin GrundströmMartin Grander (Malmö universitet) och Irene Molina (Uppsala universitet)

Vid detta seminarium presenteras slutresultaten från projektet Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv som bedrivits under 2020-2023 under ledning av Karin Grundström vid Malmö universitet. Projektet har syftat till att analysera hur och varför privilegierade respektive utsatta grupper bostadsdelar.

Karin GrundströmMartin Grander (Malmö universitet) och Irene Molina (Uppsala universitet) berättar om projektet och dess huvudsakliga resultat.

Dessutom får inspel från medlemmar i projektets referensgrupp: Sue Heath (University of Manchester), Christine Lelevrier (Université Paris Est), Thomas Maloutas (Harokopion University of Athens) och Richard Ronald (University of Amsterdam). Alla seminariedeltagare bjuds sedan in att diskutera och ställa frågor.

Mer information om projektet finns på projektets webbsida.

Seminarieledare: Martin Grander, biträdande universitetslektor, Malmö universitet