27 oktober 2021

Tid: 10.15-12
Plats: Digitalt – Zoom
På svenska

Seminarieledare: Tapio Salonen, professor, Malmö universitet

Roger Gustafsson, nationalekonom & Hans Jonsson, nationalekonom, Boverket

Presentation av rapport om hushållens boendeekonomi, med särskilt fokus på unga (prel. titel)

Abstract
Kommer snart.

Kommentator: Karina Villacura, doktorand, Malmö universitet

Susanne Iwarssonprofessor, Lunds universitet

Boende och hälsa under åldrandeprocessen

Abstract
Med stigande ålder blir bostaden den plats där äldre personer spenderar det mesta av sin tid och därmed har hemmet betydelse för hälsa och delaktighet under åldrandeprocessen. Dagens debatt domineras av de allra äldstas behov och problem, med fokus på vård och omsorg. I ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv är det angeläget att även reflektera över de förhållanden som gäller för tidigare skeden under åldrandet. Presentationen överblickar en 25-årig forskningslinje som inkluderar studier i Sverige och internationellt, med fokus på bostaden och hemmet som förutsättning för aktivt och hälsosamt åldrande. Den tvärvetenskapliga forskning som beskrivs präglas av blandade metoder och aktiv brukarinvolvering i forskningsprocessen. Resultaten bidrar med kunskap som synliggör behov av framsynt planering av boende för den åldrande befolkningen.

Kommentator: Jardar Sørvoll, forskare, OsloMet – Storbyuniversitetet